top of page

Servisní podmínky
 

 • Servisní podmínky na poskytované služby a servis se řídí platnými právními předpisy a zákony České republiky.

 • Servis zajišťuje mimo jiné mimozáruční a pozáruční servis zboží zanček: Fronius, AEG, SMA, Kostal

 • Provozní otevírací doba servisu je Po - Pá 08.00 – 16.00 hodin. Mimo otevírací dobu jen po předchozí telefonické domluvě.

 • Telefonní dotazy na pokytované služby a servis jsou zpracovávány call centrem, telefonickou technickou podporu neposkytujeme.

 • Zboží do opravy či repasi je možno doručit na adresu servisu přepravní či kurýrní službou, poštou,  či osobně po předchozí dohodě.

 • Neobjednané a předem oboustranně nedomluvené osobní návštěvy v servisu nepříjímame.

 • Před odesláním výrobku vyplňte servisní list a zašlete spolu s výrobkem.

 • Servisní list ke stažení zde.

 • Veškeré přijaté reklamace bez průvodních dokladů a popisu závady budou pozastaveny a nebo na náklady odesílatele zaslány zpět.

 • Zásilka musí obsahovat všechny údaje o zboží včetně úplných kontaktních údajů a přesný popis závady.

 • U výrobků starších 5ti let před zasláním do servisu je nutné bezpodmínečně provést minimálně telefonickou konzultaci s pracovníky servisu,  neboť opravy takto starých přístrojů a výrobků nejsou časově omezené a servisem může dojít k odmítnutí opravy.

 • Servis neručí za data uložená v zařízení objednatele, pokud to zařízení umožňuje.

 • Objednatel je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 • Servis si vyhrazuje právo na prodloužení termínu opravy o nezbytně nutnou dobu z důvodů prodloužené dodávky náhradního dílu od výrobce nebo vytíženosti servisu.

 • Zákazník je povinen vyzvednout zakázku nejpozději do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, bude naše servisní společnost oprávněna účtovat poplatek za uskladnění ve výši 10 Kč/den. Nevyzvedne-li zákazník zakázku ve lhůtě 6 měsíců od vyrozumění o jejím provedení, nabývá naše servisní společnost právo na odprodej předmětu zákázky dle § 656 Občanského zákoníku.

bottom of page