– Digitalizace RTGnull
– Kompletní PACS
– Archivní PACS pro malá pracoviště
– Vyúčtování ZP
– Přenos dat k žádajícímu lékaři
– Elektronické žádanky na vyšetření
– Konzultace pro Výběrová řízení
– Opravy speciálních zdravotnických zařízení
– Začlenění strojů a přístrojů do stávajících systémů