V průběhu loňského roku jsme spolupracovali na implementaci nového HRIS v GE Money Bank. Naše práce spočívala zejména v převodu dat z původních systémů a napojení stávajících systémů na nové datové zdroje.

  • Systém pro objednávání FlexiPass
  • Převodní datové můstky
  • Procedury zpracování dat na datovém výměníku (Data Hub)
  • Zobrazení organizační struktury firmy