– Vytváření databází na míru.null

– Vytváření firemní a personální databáze.

– Analýza dat.

– Monitoring a údržba databáze.

– Převody mezi databázemi